top of page
Begin

MIJN KIND WEL IN ZIJN/ HAAR VEL?

Emoties uiten en omgaan met tegenslagen

Tegenslagen maken deel uit van het leven. Ook kinderen en jongeren krijgen er mee te maken. Een ruzie met de ouders, niet slagen voor een toets, een gezelschapsspel verliezen, een familielid dat sterft, zich pijn doen…

Het herkennen van gevoelens en deze onder controle houden is een eerste stap. Bij pubers is dit soms moeilijk, vooral door de hormonen en verandering in de hersenen. Zorgen dat je niet overweldigd wordt door je gevoelens wil niet zeggen dat je je emoties niet mag uiten naar anderen. Het leren kennen en benoemen van emoties kan sterk helpen.

 

Verschillende strategieën kunnen helpen om problemen aan te pakken en tegenslagen te overwinnen. Denk maar aan het zoeken van sociale steun, het probleem onderzoeken en oplossingen zoeken, je ontspannen, het positieve van de situatie proberen te zien, (professionele) hulp zoeken…
De ene strategie is niet slechter of beter dan een andere. Vaak is het afhankelijk van een situatie tot situatie en van persoon tot persoon.

 

 

Vier voor twaalf: wanneer gaat het niet goed met iemand?

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Deze problemen kunnen verschillende vormen aannemen: slapeloosheid, depressie, zelfmoordgedachten, psychose, enz. Ook geven één op de vier mensen aan dat ze zich niet goed voelen in hun vel.

Toch blijft praten over psychische kwetsbaarheid een taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, praat er niet over en zal ook geen hulp zoeken. Daarom is het ook belangrijk dat we alert zijn voor de signalen die aantonen dat het misschien niet goed gaat met iemand. “Het is nog niet te laat, maar het is wel 4 voor 12.”

Er zijn vier signalen die erop kunnen wijzen wanneer iemand het moeilijk heeft. Wanneer je meerdere signalen opmerkt en deze doen zich gedurende langere tijd voor, kan dit erop wijzen dat die persoon hulp nodig heeft.

  • Verandering in gedrag

  • Verandering in emoties

  • Zich terugtrekken

  • Zeggen dat het niet goed gaat

Wanneer je signalen opmerkt die er mogelijks op wijzen dat iemand hulp nodig heeft, kun je tips vinden op de website van 4 voor 12.

5 februari 2018

Meer informatie?
bottom of page