top of page
Begin
Centrum voor Leerlingenbegleiding
Wat doet een CLB?

Is er in jouw school ook een CLB actief?

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

 

Bij wie kan je terecht voor meer informatie over het CLB?
Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.

Met wat kan een CLB je helpen?

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren,  huiswerk maken ...

  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...

  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen ...

  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Moet je het CLB betalen als je hun hulp wil?

Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de ouders of van de school.
Als ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen.

Kan een school op eigen initiatief vragen om een leerling te begeleiden?

Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (richtleeftijd 12 jaar).

Is de tussenkomst van het CLB verplicht?

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

  • Als je kind spijbelt

  • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek).

Meer informatie?
bottom of page