top of page
Begin

Mijn kind is ziek wat nu?

Als je kind reeds naar school gaat:

Melding

Verwittig de school zo snel mogelijk. Let op! Dit moet schriftelijk gebeuren. Je mag wel eerst telefoneren.

Medisch attest

Is je kind langer dan 3 opeenvolgende schooldagen ziek? Dan volstaat een briefje van de ouders niet. Je moet dan langs bij de dokter voor een medisch attest.

 

Uitzondering!

Wanneer je kind in hetzelfde schooljaar 4 keer ziek is geweest dan is een medisch attest verplicht.

Dit voor elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook.

Je bezorgt het medisch attest dan zo vlug mogelijk aan de school.

 

Voor wie?

Een verklaring van ziekte door ouders of een medisch attest is wel nodig bij :

- leerlingen vanaf de leeftijd van 6 jaar = leerplichtige leerlingen (in lager of kleuter)

- 5- jarige leerlingen die vervroegd zijn overgestapt naar het lager onderwijs

 

Een verklaring van ziekte door de ouders of een medisch attest is niet nodig bij :

- leerlingen jonger dan 6 jaar en die in het kleuteronderwijs zitten

Toch wijst de school best ook ouders van kleuters op het belang om àlle afwezigheden (tijdig) te melden. Op deze manier kan de school ook het belang van aanwezigheid in het kleuteronderwijs duidelijk maken aan de ouders.

Familiehulp.jpg

Zoek je oppas voor je zieke kind?

bottom of page