top of page
Begin

Gezinsopvang (Onthaalouder)


Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal één begeleider. Men streeft ernaar om gemiddeld vier kinderen op te vangen, maar op piekmomenten kunnen dat er meer zijn (maar nooit meer dan acht).

De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning, en je betaalt er veelal een inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen).  Er is echter ook gezinsopvang waar je een vaste prijs betaalt.

maximum 8 kinderen

huiselijke sfeer

huiselijke sfeer

meestal op basis van je inkomen

meestal op basis van je inkomen

Bij wie kan ik terecht?
bottom of page