Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders, waar er minimum negen kinderen tegelijkertijd opgevangen worden.  De kinderen worden opgevangen in groepen van maximaal achttien.

Elke begeleider staat in voor maximaal negen kindjes. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw.

In sommige groepsopvangen betaal je volgens inkomen, in andere volgens een vaste prijs.

minimum 9 kinderen

leefgroepen

meestal op basis van je inkomen