top of page
Begin

MIJN KIND IS EEN SOCIAAL VAARDIG KIND!

Als ouder wil je dat je kind opgroeit tot een onafhankelijke volwassene die hun eigen weg kunnen vinden in de maatschappij. Daarbij hoort het leren respectvol omgaan met anderen. Want je kind staat niet alleen in de wereld. De meeste kinderen hebben bijna dagelijks contact met vrienden, klasgenoten, leerkrachten of kennissen van in de speeltuin, naschoolse opvang...

 

Wat zijn sociale vaardigheden precies?

 

Je kind komt dus in verschillende sociale situaties terecht, die telkens ook een andere manier van reageren vraagt. Om zich in zulke situaties te redden, is het belangrijk dat kinderen hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Sociale vaardigheden is een term die je niet iedere dag gebruikt, maar toch pas jij en je kind, dit vaak zonder te weten, al een heel aantal sociale vaardigheden toe.

 • Je snoepjes delen

 • Samen ruzies oplossen

 • Anderen troosten en je inleven in hoe ze zich voelen

 • Mensen niet onderbreken wanneer ze aan het woord zijn

Deze vaardigheden helpen ons om op een correcte en respectvolle manier met anderen om te gaan. Zo’n positief contact met mensen is belangrijk, omdat we sociale wezens zijn. We hebben sociaal contact met anderen nodig, de ene heeft daar natuurlijk meer nood aan dan de andere. Weten hoe je met andere mensen kun omgaan, helpen om leuke ervaringen te beleven en goede relaties op te bouwen. Mensen voelen zich meestal beter in hun vel wanneer ze kwaliteitsvolle relaties hebben en het gevoel hebben bij een groep te horen.

 

Wat kan je dan als ouder doen?

Als ouder kan je helpen om de sociale vaardigheden van je kind te versterken. Op de website van Gezond Opvoeden vind je verschillende tips terug die je als ouder verder kunnen helpen of waarmee je zelf aan de slag kan. Hieronder kan je alvast enkele tips vinden om samen met je kind te werken aan sociale vaardigheden.

 

 • Praat met je kind. Door te praten met je kind kan je hem/ haar helpen zich goed in hun vel te voelen. Het zorgt voor een warme band en vertrouwen. Bovendien zullen ze sneller hun gedachten delen en hulp durven vragen. Luister actief en probeer je in te leven in het verhaal van je kind. Stel open vragen en laat je kind uitpraten. Maak tijd om te luisteren naar je kind.
  Praat met je kind over hun relaties met anderen, over ruzies of lastige situaties en hoe ze hiermee om gaan.

 • Stel regels en grenzen. Duidelijke grenzen zorgen voor voorspelbare en veilige omgeving. Kinderen kunnen op deze manier volop oefenen met hun zelfbeeld, omgaan met relaties, herkennen van emoties en het oplossen van problemen.

 • Geef zelf het goede voorbeeld. Kinderen leren heel veel door hun ouders of vrienden. 
  Hoe ga jij om met andere mensen? Hoe reageer je in verschillende situaties? Maak je vaak ruzie? En los je die ruzie nadien samen op? Het vergt de moeite om even stil te staan bij jouw eigen manier van omgaan met anderen. Kinderen kopiëren en leren veel uit het gedrag van hun ouders. Welke boodschap wil je meegeven aan je kinderen?Daarnaast kan je ook bewust het goede voorbeeld geven aan je kind door samen een sociale vaardigheid te oefenen. Zo kan je bijvoorbeeld tonen hoe je met iemand een stuk fruit deelt en vragen om dit ook te doen.

 • Richt de omgeving zo in zodat je kind zich veilig voelt, het uitnodigt om zich te ontwikkelen, zichzelf kan zijn en weet dat hij/ zij fouten mag maken. Door kinderen te laten samen spelen en hen te leren omgaan met ruzie, leren ze al heel wat sociale vaardigheden.

12 januari 2018

Meer informatie?
bottom of page