Mini-crèches op de kaart

1 De Kapoentjes (gesloten)

2 Tante Jo

3 't Sloeberke

4 Filoeke

Huis van het Kind Deerlijk

Sociaal Huis Deerlijk

Vercruysse de Solartstraat 22

8540 DEERLIJK

056 73 63 39