top of page

De hoge Kouter

Wegwijs in het zorglandschap: aanbod voor personen met een beperking.

KOCK (Katholiek Orthopedagogisch Centrum Kortrijk) De Hoge Kouter, een Multifunctioneel Functioneel Centrum (MFC), biedt dagopvang (schoolvervangend en schoolaanvullend), mobiele en ambulante begeleiding en rechtsteeks toegankelijke hulp (RTH) aan jongeren tussen 12 en 21 jaar met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek.

In een hartelijke en stimulerende sfeer, biedt De Hoge Kouter professionele (orthopedagogische, sociale en (para)medische) ondersteuning aan de jongeren en hun directe omgeving in functie van een harmonische ontwikkeling, emancipatie en versterking van de jongere als persoon.

Leren met een beperking.
Leerlingen met een beperking hebben recht op onderwijs dat aangepast is aan hun onderwijsbehoeften. De ouders, de school en het CLB zoeken naar de best passende ondersteuning, in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs.
Een goede zorg-werk-leven balans vinden is een persoonlijke zoektocht die met vallen en opstaan verloopt. In het bijzonder voor ouders met een zorgenkind is het vinden van een goede balans tussen zorgen, werken en leven niet eenvoudig.
Het project
'Loopbaan met Zorg' heeft aandacht voor bewuste loopbaankeuzes voor ouders die de zorg dragen voor een kind met een beperking of chronische ziekte.  De meeste tools zijn ook bruikbaar voor ondersteuning van andere mantelzorgers.
bottom of page