top of page
Begin

IS DE E-SIGARET SCHADELIJK VOOR MIJN KIND?

Mogen jongeren een e-sigaret roken?

E-sigaretten vormen een belangrijk gezondheidsrisico en vallen onder de wetgeving op roken. Dampen mag niet op plaatsen waar roken verboden is. Verkoop onder de 16 jaar is verboden. Dus ook niet op de speelplaats. 

 

Waarom is de e-sigaret zo aantrekkelijk voor jongeren?

Net als bij tabak sigaretten worden toegevoegde smaakstoffen en aroma’s gebruikt om de drempel voor jongeren naar het product (zowel de e-sigaret met nicotine als de shisha-pen vaak zonder nicotine) te verlagen.

 

Is de e-sigaret schadelijk of niet?

Hoewel e-sigaretten minder ongezond zijn dan tabakssigaretten, bevat de damp van e-sigaretten een aantal ingrediënten en chemische onzuiverheden in hoeveelheden die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Er kunnen ook meer schadelijke stoffen vrij komen bij extreme verhitting.


Nicotine is een verslavende stof en dus niet onschuldig. Het gebruik brengt soms ook ongewenste effecten zoals een prikkelende hoest, keelpijn en hoofdpijn met zich mee.

Nicotine is een verslavend product en schadelijk voor hersenen in ontwikkeling.

 

E-sigaretten met nicotine zijn echter beduidend minder toxisch dan tabak sigaretten. Het op lange termijn blijven gebruiken van een nicotinevervangmiddel is minder erg dan het opnieuw beginnen roken van tabak. Door de negatieve invloed van nicotine op de hersenontwikkeling wordt het gebruik van e-sigaretten echter sterk afgeraden aan jongeren en zwangere vrouwen. Overigens zijn de hersenen van jongeren veel vatbaarder voor een nicotineverslaving.

 

Het risico is groot dat de e-sigaret (met of zonder nicotine) een opstap is naar nicotineverslaving of de tabaksigaret en dat roken opnieuw genormaliseerd wordt.

 

Kan de e-sigaret gebruikt worden om te stoppen met roken?

E-sigaretten met nicotine zijn mogelijk een hulpmiddel om te stoppen met roken, maar begeleiding door een erkend tabakoloog verdient de voorkeur. Doel is om daarna ook te stoppen met e-sigaretten.
 

 Niet beginnen met e-sigaretten en al helemaal niet met de tabak sigaretten is en blijft het advies.

Waar kan ik hulp vinden?

 

Hier kan je alle erkende tabakologen terug vinden.

 

Op de website van tabakstop kan je meer informatie vinden over stoppen met roken: zelfstandig stoppen, in groep of individuele begeleiding, via de tabakstopondersteuning…

 

Jongeren tot 20 jaar kunnen terecht op SmartStop.

5 februari 2018

Meer informatie?
bottom of page