top of page
Begin

Hoe jongeren ondersteunen bij series zoals 13 Reasons Why?

De televisiereeks '13 Reasons Why' op Netflix doet heel wat stof opwaaien. Waarom precies? Wat kan je als omgeving doen voor jongeren? Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) geeft advies.

Waarover gaat de serie?

In de reeks pleegt een 16-jarig meisje zelfmoord en laat ze een boodschap achter voor 13 personen die daar volgens haar mee schuld aan hebben. De zelfdoding wordt zeer expliciet in beeld gebracht en wordt voorgesteld als de enige mogelijke uitweg. Verder wordt de situatie erg herkenbaar weergegeven. Dit kan het gevaar op kopieergedrag bij jongeren die zelf aan zelfmoord denken en zich identificeren met het hoofdpersonage, vergroten. 

 

Wat kan je als jongeren doen?

  • Als je de reeks bekijkt, overweeg of je dit samen met je ouders of een volwassene wil doen. 

  • Mocht je je bij het bekijken van de reeks hopeloos of depressief voelen, of zelf aan zelfmoord denken, spreek hier dan over met je ouders, een leerkracht, of een andere volwassene. Je kan ook steeds terecht bij de Zelfmoordlijn.

  • Weet dat zelfmoord voorkomen kan worden, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt.
     

Wat kan je als ouder doen?

  • Bespreek open met je kinderen of ze de reeks hebben gezien en wat dit met hen doet. Stel voor om samen naar de reeks te kijken indien de jongere deze wil zien.

  • Probeer zo open mogelijk en niet-beoordelend te luisteren naar de opmerkingen en eventuele zorgen die de jongere aanhaalt. Spreek open over de impact die de serie op de jongere heeft.

  • Maak je je zorgen dat je kind zelf aan zelfmoord denkt? Probeer hierover het gesprek aan te gaan en vraag hierbij expliciet naar zelfmoordgedachten.

  • Als je naar aanleiding van de reeks over het thema zelfmoord wil praten met jouw kinderen, vind je op deze pagina handvatten om een gesprek aan te gaan

 

 Bron: https://www.zelfmoord1813.be/blog/13-reasons-why-hoe-jongeren-ondersteunen

Meer informatie? 

Heb je nog vragen zoals:
Wat zijn de signalen van zelfmoord? Hoe kan ik gepast reageren? Hoe kan ik helpen?


Op deze website kan je alle informatie en handvatten voor zowel jongeren, ouders als leerkrachten vinden.

bottom of page